ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเกษียณอายุราชการ 'ครูสุวิชา เอี่ยมเขียว' (อ่าน 8) 25 ก.ย. 63
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา (อ่าน 5) 15 ก.ย. 63
AngthongNews l Training l โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม l อ.แสวงหา l จ.อ่างทอง #AngthongNews #ทีมข่าวชุมชน # (อ่าน 3) 15 ก.ย. 63
ลูก ส.ค. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (อ่าน 3) 15 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2563 (อ่าน 3) 15 ก.ย. 63
โครงการ ส.ค. ร่วมใจ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม สมาคมนักเรียนเก่าแสวงหาวิทยาคม วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ (อ่าน 13) 10 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนพวงทองอุปถัมม์ (อ่าน 13) 10 ก.ย. 63
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 10) 10 ก.ย. 63
งานพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (อ่าน 7) 10 ก.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 10 ก.ย. 63
ขอรับบริจาค (อ่าน 146) 09 มิ.ย. 63
เอกสารการมอบตัว (อ่าน 125) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 498) 02 มิ.ย. 63
กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ปี 2563 (อ่าน 19) 02 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 97) 29 เม.ย. 63
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 169) 29 เม.ย. 63